En undersøgelse af N.A. Abildgaards maleteknik og materialer

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et større antal malerier fra forskellige perioder af Abildgaards produktion har været genstand for tekniske undersøgelser. Målet har været at kaste lys over hans maletekniske praksis og udvikling samt sætte dette i forhold til samtidig malepraksis i Danmark, Frankrig og Italien.
Der har hidtil kun været ringe viden om Abildgaards metoder og materialer. Da han bl.a. var elev af Johan Mandelberg, der selv havde arbejdet i Francois Bouchers atelier, og da han senere opholdt sig nogle år i Rom, er det undersøgt om Abildgaards teknik delvis eller overvejende svarer til den gængse (herunder akademiske) franske eller italienske 1700-tals praksis. Endvidere er det belyst, om der, parallelt med visse stilmæssige ændringer i løbet af hans karriere, også har fundet en teknisk udvikling sted.
De anvendte tekniske undersøgelsesmetoder har været, fiberanalyse, røntgenundersøgelse, infrarød reflektografi og farvesnitsundersøgelse samt pigment- og bindemiddelundersøgelser ved hjælp af infrarød spektroskopi, Ramanspektroskopi og XRF-undersøgelse. Der er i forbindelse med røntgenundersøgelserne gennemført mere indgående lærredsundersøgelser på røntgenoptagelserne v.h.a. særligt software for at tydeliggøre vævekarakteristika, til belysning af visse af værkernes tilblivelse, indbyrdes kronologi og tilhørsforhold.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/200720/11/2013

Emneord

  • abildgaard, maleteknik, materialer