En smuk løgn - Eckersberg

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

C. W. Eckersberg (1783-1853) er siden sin levetid betragtet som en hovedskikkelse i den danske kunsts historie. Den grundlæggende forskning i hans kunst fandt sted omkring forrige århundredskifte, og opfattelsen var i lang tid derefter bestemt af datidens naturalistiske kunstsyn.
Men især i de seneste 30 år er hans værker taget op til grundig fornyet undersøgelse, og der er anlagt nye synsvinkler på mange sider af hans kunst. Ikke mindst er der fremkommet en ny forståelse for de ideale bestræbelser i hans kunst.
Formålet med forskningsprojektet vil derfor være dels at foretage nyvurdering af denne mangesidede forskning, dels at afsøge, om nye indfaldsvinkler og nye tematiske opdelinger og sammenstillinger af værkerne vil kunne afkode nye aspekter og nye sammenhænge i hans kunst. Det er tanken at gå væk fra den traditionelle kronologisk/biografiske indfaldsvinkel og i stedet foretage en analyse af fem centrale temaer i hans kunst (naturopfattelse, menneskesyn i portrætterne, menneskekroppen, historiefortælling, billedkonstruktion).
Samtidig vil der ligge en formidlingsmæssig udfordring i at anskueliggøre forskningsresultaterne på den udstilling, der er planlagt til efteråret 2015 på Statens Museum for Kunst.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/201201/10/2015

Emneord

  • Eckersberg
  • Dansk Guldalder
  • dansk kunst, 1800-tallet,
  • romantik
  • Europa