Efter dommen. Om familieforbrydelsers konsekvenser for familielivet 1850-1970

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at undersøge, hvilken betydning familielivet som gerningssted havde for de berørte familiers sammenhængskraft – når forbrydelsen vel at mærke kom frem i lyset og forbryderen blev straffet. Gik familierne i opløsning i form af skilsmisse eller separation, og hvad skete der med børnene? Blev de i hjemmet, eller blev de anbragt uden for? Hvordan håndterede myndighederne i det hele taget familier, der havde dannet ramme om en forbrydelse, og hvor offer og gerningsmand boede under samme tag?
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202331/12/2025