Dværgpiletræer fra Arktis

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Dværgpiletræer fra Arktis har potentialet til dendroklimatologiske studier, men har ikke været anvendt pga. metodiske problemer. Prøver af Salix arctica er indsamlet ved Zackenberg Station, Nordøstgrønland. Indgående, grundlæggende  undersøgelser af den årlige tilvækst af nogle få individer er nødvendig for at præcisere og verificere metoden.
  Projektets mål er at forbedre de vedanatomiske analysemetoder for S. arctica. Dette vigtige basale arbejde skal gøre det muligt at fremstille proxy data, som vil kunne anvendes til at udforske fortidens klima. Fremtidige studier vil således ikke blot belyse ændringer i f.eks. snedække og temperatur omkring Zackenberg, men også bidrage til anvendelse af dendroklimatologi på andre lignende arter fra de arktiske områder.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/11/200801/07/2009

  Finansiering

  • Forsknings- og Innovationsstyrelsen: 12.961,96 €