DRØMMESTEDER: Antropologi, kolonipolitik og tysk ekspressionisme

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Mens generelle spørgsmål om ”primitivisme” og vestlige begreber om det ”eksotiske” har fået megen akademisk opmærksomhed gennem de sidste 3 årtier og oplever en fornyet aktualitet i disse år, er forskningen inden for
feltet kun i begrænset omfang bragt i relation til Emil Noldes værk. Med afsæt i den enestående Nolde-samling på SMK vil dette projekt undersøge Noldes interesse i ”primitive” kulturer og kritisk belyse hans tilgang i sammenhæng med andre kunstnernes i miljøet omkring Die Brücke. Den specifikke historiske og ideologiske kontekst i Tyskland frem til Wilhelm II’s abdikation i 1918 og ikke mindst tysk kolonipolik i Kejsertiden vil udgøre en væsentlig del af projektets baggrund og tolkningshorisont. Nolde og Kirchner var primære eksponenter for receptionen af ikke-vestlige kulturer i miljøet omkring Die Brücke. Med Noldes og Kirchners kunst som projektets hovedmateriale og ved brug af et tværvidenskabeligt greb, der trækker på flere discipliner så som kunsthistorie, etnografi, antropologi, museologi, postkolonial teori og kulturstudier, vil dette projekt undersøge opdagelsen, receptionen og brugen af elementer hentet fra ikke-vestlige kulturer i ekspressionismen. Målet er at frembringe ny viden om både Kirchners og Noldes kunst og samtidig undersøge betydningen af den historiske periode, de var del af. Projektet vil potentielt have perspektiver for
arbejdet med andre kunsthistoriske perioder og samtidig bidrage til at afdække baggrunden for forestillinger om ikke-vestlige kulturer i vor egen tid.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201512/02/2021