Det indvendige billede - renæssancens intime æstetik

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d.-projektet 'Det indvendige billede' vil i et æstetisk og kulturhistorisk perspektiv undersøge opkomsten af det, vi med et moderne udtryk vil kalde en intim henvendelsesform i billedlige medier i 1400- og 1500-tallets Nordeuropa. Små private alterbilleder, bedenødder, bogillumination og miniatureportrætter udgør det empiriske fundament for udforskningen af det intime udtryks forbindelse til udviklingen af en moderne humanisme. I forlængelse deraf vil projektet dels optegne hidtil underbelyste æstetiske forbindelser mellem den tidlige moderne æra og den periode, vi ellers vanligt tillægger en intim kvalitet, nemlig 1700- og 1800-tallets kunst, dels reflektere over det intime renæssancebilledes indvirkning på vor tids visuelle forhold til intimitet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201601/09/2019