Dead Warriors in Living Memory - a study of weapon and equestrian burials in Viking-Age Denmark, AD 800-1000

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Færdiggørelse af en monografi om de danske våben- og ryttergrave fra vikingetiden, en opdatering og engelsk bearbejdning af en ph.d.-afhandling 'Vikingetidens grave med våben og hesteudstyr i det gammeldanske område. Indhold og datering - idé og hensigt'.
  Publikationen sætter fokus på de danske kriger- og ryttergrave, der traditionelt har haft en central placering i tolkningen af vikingetidens religion og sociale struktur. Baggrunden for at tage disse grave op til fornyet diskussion ligger dels i de mange nye fund fra de seneste årtier, dels i den aktuelle metodisk-teoretiske debat om de dødes (og gravens) rolle i de levendes samfund. Våbengravene giver et indtryk af den lokale, regionale variation på tværs af Danmark, hvorimod ryttergravene synes at afspejle et vidtrækkende netværk på højere socialt niveau. Sporene af ødsel gravlæggelse findes især vest for Storebælt, og fundene viser således en klar kontrast til de stormandssæder og fundrige centralpladser, der er dukket op i de senere år på Sjælland og i Skåne. Samtidig anes en kronologisk/geografisk udvikling fra syd mod nord. Incitamentet og oprindelsen til den hedensk prægede gravskik kan derfor søges både i de politiske og sociale forhold i Danmark, og i relationerne til den sydlige nabo, det ottonske kejserrige.
  Mange fund er vanskeligt tilgængelige. Monografien er af samme grund udarbejdet på engelsk, og kataloget indeholder flest mulige af de diagnostiske genstande (våben og hesteudstyr) i foto eller tegning. Trykning er planlagt til 2009 indenfor skriftrækken "PNM Publications from the National Museum. Studies in Archaeology & History".
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200530/06/2011

  Finansiering

  • Nationalmuseet