Projektdetaljer

Beskrivelse

Målet med CULINN projektet er at udvikle ideer til, hvordan kulturinstitutioner kan bidrage til flygtninges og andre nyankomnes integration (sprogudvikling, netværksopbygning, styrket tilhørsforhold og kompetence vedligeholdelse) gennem kulturelle medborgerskabsprojekter.
Kulturinstitutionerne samarbejder med både de danske
sprogcentre, NGO’er og det danske civilsamfund. CULINN består af 9 partnere: Nationalmuseet, Arbejdermuseet, CKI, SKDK (Det Syriske Kulturinstitut i Danmark) og 5 lokalmuseer, som er Immigrantmuseet, Museum Bornholm, Museum Vestsjælland, Vardemuseerne og Museum Lolland-Falster.
Kulturinstitutionernes bidrag kan blive et vigtigt supplement til regeringens nye fokus på arbejdsmarkedstilknytning
og kommunernes arbejde med at implementere denne intension.
Projekterne er defineret ved, at flygtningene inddrages direkte i kulturinstitutionens arbejde på frivillig basis og i enkelte tilfælde lønnet.
Kulturhistoriske museer og andre kulturinstitutioner har særlige forudsætninger for at udvikle projekter, der kan styrke medborgerskab. Institutionerne har både erfaring med at formidle viden om det danske samfund, dansk historie og kultur og
erfaring med at skabe trygge dialogiske læringsrum for mennesker i alle aldre.
AkronymCULINN
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201706/01/2020

Finansiering

  • Innovationsfonden, Grand Solution: 623.583,13 €