Carlsbergfondets “Semper Ardens” stipendier inden for humaniora og samfundsvidenskab om at få publiceret resultaterne fra udgravningerne af maglemosepladsen Ålyst i monografien: ”Hunter-gatherers in a changing world - Ålyst and the Maglemose Settlements in Northern Europe”

    Projekter: ProjektForskning

    Søgeresultater