Brumleby Museum - forsknings- og dokumentationsprojekt

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med udgangspunkt i Danmarks ældst bevarede brugsforening i Brumleby, Østerbros Husholdningsforening fra 1868, udforskes og dokumenteres brugsforeningen som levende kulturarv. Lægeforeningens Boliger - Brumleby – var én af Danmarks første store bebyggelser for mindrebemidlede arbejdere – en social mønsterbydel uden for Københavns volde. En kreds af filantropiske læger - bl.a. E. Hornemann og F.F. Ulrik - stod bag oprettelsen i 1853 af et helt anlæg af sunde boliger omkranset af lys og luft. Til bebyggelsen blev knyttet en lang række institutioner: Mødesal, asyl, badeanstalt, sløjdskole og endelig Københavns første brugsforening fra 1868 med butiksudsalg og bibliotek, kaldet Østerbros Husholdningsforening (ØHF). Forskningsresultaterne skal danne baggrund for en restaurering af de enestående lokaler, hvor både museale og lokalsamfundsmæssige interesser går hånd i hånd. Projektet udføres i samarbejde med de fremtidige brugere.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201328/02/2018

Finansiering

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal/A.P Møller Fonden : 661,13 €
  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal/A.P Møller Fonden : 661.126,00 €

Emneord

  • Brugsforening
  • Filantropi
  • Hjælp-til-selvhjælp
  • Levende kulturarv
  • Brumleby
  • Materiel kultur
  • Restaurering
  • Brugerinddragelse