Brændt og ofret. Offerritualer på Bornholm i bondestenalderen

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

På Bornholm er der dukket en ny anlægstype i form af runde kultanlæg op ved centralpladserne fra slutningen af Tragtbægerkulturen i midten af bondestenalderen. De runde anlæg har bestået af lodretstående stolper placeret i præcise cirkler. I 2017 blev det rigeste og mest informative runde anlæg udgravet. Fundene og iagttagelser viste tydelige tegn på bevidst sortering af det ofrede materiale i de 10 stolpehuller. I anlægget er fundet ildskørnede fragmenter af mejsler, tyknakkede og tyndbladede økser og skafttungepile, som alle er lavet af flint bragt til Bornholm. Derudover er der fundet hele lerkar samt ikke mindst en genstand af kobber – muligvis et fragment af en økse, hvilket er fuldstændigt unikt i mellemneolitikum. I flere stolpehuller fandtes brændte knogler og i fire blev der blev fundet forkullede korn, i det fundrigeste måske op til 10.000 kerner. Dette er første gang at bevidst forkulning af korn i offersammenhæng er registreret. I dette projekt skal alle fundtyper fra anlægget analyseres, således at man får et detaljeret, samlet billede af hele offerfundet. Man har kun et fragmentarisk idé om, hvordan kulthandlingerne på centralpladserne fra mellemneolitikum har foregået. Med dette anlæg kommer vi altså helt tæt på en enkelt offersituation. Ved at sætte resultaterne af makrofossilanalyser, samt pollen –og lipidanalyser af lerkarrene i sammenhæng med genstandsfundene kan man få en detaljeret forståelse af en offerpraksis som ellers har været ukendt.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/202031/12/2023

Samarbejdspartnere

  • Kulturministeriet (leder)
  • University of Copenhagen, Øst. Globe Institute
  • Bornholms Museum