Borgene på Samsø

 • Etting, Vivian (Projektleder, faglig)
 • Skov, Hans (Projektleder, faglig)
 • Nymark, Lis (Projektleder, faglig)
 • Engberg, Nils (Projektleder, faglig)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formålet med projektet er at få et samlet overblik over borgene på Samsø - deres anlæggelse, datering, bebyggelse, ejerforhold og indbyrdes relationer. Borgene skal ikke ses som isolerede anlæg, men indgå i en vurdering af magtforholdene på Samsø gennem middelalderen, herunder også deres relationer til øens øvrige bebyggelse og infrastruktur. I en årrække er lavet udgravninger på øens fem middelalderlige voldsteder: Gl. Brattingsborg, Vesborg, Hjortholm, Bisgård og Blafferholmen.
  Projektet gennemføres i samarbejde med Moesgård Museum, Økomuseum Samsø og Kulturstyrelsen.
  Resultaterne af projektet publiceres i en større monografi, der udkommer i 2017.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200830/09/2017

  Finansiering

  • Beckett-Fonden: 26.762,81 €
  • Danneskiold-Samsøes Familielegat: 13.381,41 €