Borgene på Samsø

  • Etting, Vivian (Projektleder, faglig)
  • Skov, Hans (Projektleder, faglig)
  • Nymark, Lis (Projektleder, faglig)
  • Engberg, Nils (Projektleder, faglig)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at få et samlet overblik over borgene på Samsø - deres anlæggelse, datering, bebyggelse, ejerforhold og indbyrdes relationer. Borgene skal ikke ses som isolerede anlæg, men indgå i en vurdering af magtforholdene på Samsø gennem middelalderen, herunder også deres relationer til øens øvrige bebyggelse og infrastruktur. I en årrække er lavet udgravninger på øens fem middelalderlige voldsteder: Gl. Brattingsborg, Vesborg, Hjortholm, Bisgård og Blafferholmen.
Projektet gennemføres i samarbejde med Moesgård Museum, Økomuseum Samsø og Kulturstyrelsen.
Resultaterne af projektet publiceres i en større monografi, der udkommer i 2017.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200830/09/2017

Finansiering

  • Beckett-Fonden: 26.762,81 €
  • Danneskiold-Samsøes Familielegat: 13.381,41 €