Bonden og loven – landalmuens konflikter med lovgivningen 1750-1850

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formålet med projektet er at undersøge landbobefolkningens holdninger og normer, ud fra dels hvilke forskellige former for konflikter landalmuen i et konkret lokalsamfund havde i forhold til lovgivning og myndigheder, dels hvilke typer af konflikter der var oftest forekommende.
  Jeg vil anvende såvel kvantitative som kvalitative analysemetoder i en mikrohistorisk sammenhæng. På den kvantitative side vil jeg analysere aggregerede data om konflikterne med lovgivningen i et lokalsamfund med relativt simple kvantitative metoder. På den kvalitative side vil jeg analysere en række retssager med henblik på at undersøge de involveredes bevæggrunde og resultater.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/06/201431/12/2017

  Emneord

  • Socialhistorie
  • Landbohistorie
  • Kriminalitetshistorie