Blomster og Verdenssyn

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med restaureringen af Kobberstiksamlingens unikke Gottorfer Codex – et malet inventarium over et levende fyrsteligt blomsterkunstkammer - har SMK en fin anledning til at sætte fokus på blomsten som motiv i kunsten. Fra gammel tid har SMK's malerisamling en række tyske, flamske og hollandske blomster- og frugt-stilleben fra 1600- og 1700-tallet. Det er disse malerier, der danner empirien i dette projekt. Mange af malerierne lever en hengemt tilværelse i magasiner og som deposita på slottene og er ikke tidligere blevet videnskabeligt undersøgt og publiceret. Vi ved ikke med sikkerhed hvad, der gemmer sig under den gulnede fernis. Mange af malerierne har gamle tilskrivninger og flere af dem er aldrig blevet tilskrevet nogen kunstner. I et samarbejde med vore konservatorer omkring kommende restaureringer af dele af stilleben samlingen vil vi forhåbentlig kunne sige mere herom. Med udgangspunkt i et kontekstualiserende studie, som vinkler materialet ud fra Michel Foucaults teori om humanvidenskaberne og skift i verdenssyn, genrens historie og genrens placering i samtidens kunstteoretiske litteratur vil problematiseringerne blive indenfor rammerne af en kunsthistorisk hermeneutisk fortolkningsmodel.
Gennemført formidling: Udstilling. Udstillingskatalog. Artikler. Foredrag.
Financiering: Intern (indenfor arbejdstid)
Tidsforbrug: 4 mdr. indenfor almindelig arbejdstid.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/200931/10/2013