Bjerre Enge - "Thy-projektet"

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Claus Malmros: Ressourceproblemer i det træfattige kulturlandskab : undersøgelse af bygningstræ og trækul. Peter Steen Henriksen: Makrofossilanalyser fra bopladserne. Charlie Christensen og Kristian Søgaard: Pollenanalyser fra Bjerre Sø, jordbundsprofiler og strandvolde.
Præsentation/rapportering: Bidrag til en monografi om udgravningerne ved Bjerre, redigeret af Jens-Henrik Bech, Museet for Thy og Vester Hanherred.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/195031/12/2010

Finansiering

  • Kulturministeriets Forskningspulje
  • KUAS' rådighedssum