Beslutningsgrundlaget for 1970'ernes reformer på universitetsområdet

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet skal primært undersøge, hvordan beslutningsgrundlaget for indførelse af adgangsbegrænsning blev tilvejebragt, men også inddrage andre reformer for at kunne pege på mere generelle tendenser i 1970’ernes universitetspolitik. I hvilken grad blev institutioner og interesseorganisationer inddraget eller hørt? Hvordan skrev processerne bag reformerne sig ind årtiets generelle forvaltningspolitiske tendenser? Og i forlængelse heraf: hvordan var balancen mellem på den ene side overordnet samfundsplanlægning og på den anden side inddragelse af interesseorganisationer og andre parter?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201731/01/2018