Børns møde med den nationale kulturarv

  • Hansen, Louise Ejgod (Bevillingshaver)
  • Særkjær, Christiane (Projektdeltager)
  • Holdgaard, Nanna (Projektdeltager)
  • Gram, Nina (Projektdeltager)
  • Lund, Mette Langeberg (Projektdeltager)
  • Hansen, Michael (Projektdeltager)
  • Bernhardt, Nana (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

De tre nationale kulturarvsinstitutioner Det Kongelige Teater, Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet har en særlig forpligtelse til at henvende sig bredt til den danske befolkning, herunder til børnepublikummet. Denne forpligtelse kan ses i lyset af FN's børnekonvention, der forpligter deltagerstaterne på at ”fremme barnets ret til fuld deltagelse i det kulturelle og kunstneriske liv”. Det er i det lys, projektet vil undersøge, hvordan de tre nationale kulturarvsinstitutioner muliggør børns aktive møde med den nationale kulturarv.

Projektets overordnede forskningsspørgsmål lyder:
Hvilke strategier og tiltag anvender de tre nationale kulturinstitutioner til at sikre børns ret til at møde kulturarven, og hvordan opleves dette fra et børneperspektiv?
Projektet gennemføres som et tværinstitutionelt forskningssamarbejde mellem Center for Kulturevaluering v. Aarhus Universitet (AU), Det Kongelige Teater (DKT), Statens Museum for Kunst (SMK) og Nationalmuseet (NM) og bidrager med viden om, hvordan disse tre nationale kulturarvsinstitutioner skaber møder mellem børn og kulturarven.
Såvel det videnskabelige som det udviklende sigte er centralt i projektet. Den skabte viden vil gennem et tæt samarbejde mellem forskere og institutioner, samt en stærk formidling til øvrige børnekulturaktører, udvikle den danske forskning i kulturarv og kulturformidling ved at fokusere på børnenes perspektiv og kvalificere institutionernes nuværende praksis.
Kort titelBørns kulturarv
AkronymBØV
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/202331/03/2026

Samarbejdspartnere

  • Aarhus Universitet (leder)
  • Det Kongelige Teater
  • SMK Statens Museum for Kunst