Anglo-Skandinaviske forbindelser - en undersøgelse af to ryttergrave fra Svend Tveskægs tid, deres kulturelle miljø og håndværksmæssige baggrund

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets formål er at analysere de bevarede dele af to fund fra hhv. Velds i Jylland og Loose i Schleswig fremkommet i midten af 1800-årene. De to fund er ikke tidligere sat i direkte relation til hinanden, og hensigten er at belyse detaljer ved ornamentik og fremstillingsteknik for derigennem at indkredse genstandenes stilisiske og håndværksmæssige oprindelse. Resultaterne skal i videre perspektiv indgå i en generel vurdering af de materielle (arkæologiske) vidnesbyrd om kulturkontakt og kommunikation mellem England og Danmark og forudsætningerne herfor i årtierne omkring år 1000.
  Projektet støtter indtrykket af tætte forbindelser mellem Danmark og England, forbindelser der førte til parallel udvikling af genstandforråd og ornamentik. De indledende undersøgelser af hesteudstyret underbygger, at de to fund fra Veld og Loose er beslægtede rent teknisk, og at innovative elementer adskiller dem fra det traditionelle udstyr anvendt i 900-årene.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/07/200731/12/2010