Administering Higher Education Internationalization. The Case of Denmark

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets overordnede problemstilling er, hvordan internationalisering af det videregående uddannelsesområde er blevet forvaltet og organiseret i den danske centraladministration fra etableringen af Bolognaprocessen i 1999 og frem til 2020. Centrale spørgsmål i projektet er: Hvad har været bestemmende for mængden af ressourcer og opmærksomhed, der er blevet tildelt internationaliseringsområdet i perioden? Hvad har haft størst betydning for gennemførelsen af større administrative ændringer på internationaliseringsområdet: Mellemstatslige beslutninger og kommunikéer eller ændrede nationale dagsordener og personudskiftninger?
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202331/12/2025