Økonomisk kriminalitet i dansk erhvervsliv 1900-1960

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er en analyse af økonomisk kriminalitet i dansk erhvervsliv 1900-1960 på såvel et kvantitativt niveau (omfang, karakter m.m.) som på et kvalitativt niveau med analyse af en række cases for at kunne udlede motiverne bag. Hvor stort var omfanget af den økonomiske kriminalitet? Hvem stod bag? Hvilke kriminelle forhold var der tale om og hvordan blev de udført? Ud fra hvilke motiver søgte forbryderne at retfærdiggøre deres handlinger? Det er hensigten med dette projekt at anskue økonomisk kriminalitet i et langt historisk perspektiv og i relation til samfundskonjunkturer, udviklingen i lovgivningen, straffepolitikken etc.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202331/12/2025