Ægypten og den klassiske optik. Debatten om to oldtidskulturer og deres indbyrdes udvikling, 1720-1780. En museums- og faghistorisk undersøgelse (ph.d.-projekt)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Forholdet mellem oldtidens Ægypten og de senere klassiske kulturer optog mange af 1700-tallets oldgranskere. Kilderne vidnede om et nært tilhørsforhold, men åbnede imidlertid også for flersidede fortolkninger.
  Det var især spørgsmålet om kontinuitet eller brud, man søgte at besvare. I disse kultursammenlignende undersøgelser viste de materielle levn sig særligt nyttige. De fungerede her som visuelle didaktiske redskaber, gennem hvilke oldtidens ånd og karakter let kunne anskueliggøres. Igennem udarbejdelsen af systematiske kataloger over oldsagerne søgte oldgranskerne at udpege forskelle og ligheder kulturerne imellem, og aspekter som æstetik og religion stod særligt stærkt i argumentationen.
  Projektet søger at afdække de ægyptiske oldsagers rolle i denne argumentation, og det vil være i katalogernes struktur og analytiske tilgang at bevisførelsen skal findes.
  For 1700-tallet var den klassiske oldtid et ideal til efterligning, og studiet af oldtidens materielle levn blev et vigtigt element i anskueliggørelsen af dette ideal.
  Defineringen af den klassiske egenart skete ofte gennem polariserede opstillinger, hvor det normale (det klassiske) og det anormale (det ægyptiske) blev sat over for hinanden. Disse ofte både forcerede og refleksbetonede sammenstillinger peger på en underliggende fælles tilgang, hvor genstandenes ikonografi og æstetik blev tillagt moralske værdier. Værdier, som vel og mærke ikke var iboende, men skabt af oldgranskernes egen historiske kontekst.
  Projektet placerer sig hovedsagelig inden for museums- og faghistorie, men rummer også aspekter af kunsthistorisk og æstetisk art.
  Hovedvejleder: Paul John Frandsen, Institut for Tværkulturells og Regionale Studier, Carsten Niebuhr Afdelingen
  Medvejleder: Bodil Bundgaard Rasmussen, Antiksamlingen, Nationalmuseet
  Forskerskole: Kulturarvens Forskerskole og Den Arkæologiske Forskerskole
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/200431/08/2008

  Finansiering

  • Velux-Fonden