Thomas Bertelsen

Ph.d., Arkitekturhistoriker/Redaktør

19982017

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskningsområde

Som redaktør ved bogværket 'Danmarks Kirker' er det min primære opgave at varetage den fortsatte udgivelse af Danmarks kirkelige arkitektoniske kulturarv, fra scratch til færdigt bog. Herunder indsamle kildemateriale, gennemføre bygningsundersøgelser inkl. dendrokronologisk kampagne samt udarbejde tekst. Siden ansættelsen har jeg fungeret som redaktør for samtlige igangværende amter; Ringkøbing, Vejle, Odense og Svendborg Amter. Igennem årerne er mit redaktionsarbejde gentagne gange blevet afbrudt af længerevarende forskningsprojekter med fokus på middelalderens bygningskultur, herunder nedtagningen af Mårup Kirke, studier i Jelling Kirke, Østjyllands frådstenskirker og Roskilde Domkirke. Siden 2017 har jeg som initiativtager yderligere været medarrangør af ’Nationalmuseets Kirkedag’, et seminar om ny kirkeforskning med tråde til det middelalderlige Danmark.

Jeg er cand. mag. fra Afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet med individuelt tilrettelagt suppleringsuddannelse i monumentpleje og arkitekturhistorie fra Arkitektskolen Aarhus. I 2004 startede jeg som ph.d.-stipendiat ved Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet, hvorfra jeg i 2007 forsvarede en afhandling om senmiddelalderens bygningskunst. Samme år tiltrådte jeg som redaktør ved bogværket ’Danmarks Kirker’. Siden min studietid har mit faglige fokus været rettet mod middelalderens og renæssancens bygningskunst i navnlig Danmark og Østersøregionen, som jeg både har behandlet i forskningsprojekter og som bygningsfaglig konsulent for kongelige bygningsinspektorater.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Diplomleder, Probana Business School

Dimissionsdato: 12 feb. 2012

ph.d., Afd. for Middelalderalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 6 sep. 2007

Monumentpleje, Institut for arkitektonisk Kulturarv, Arkitektskolen Aarhus

Dimissionsdato: 15 jun. 2001