Intet billede af Niels Bonde
  • Danmark

1950 …2023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskningsområde

Niels Bonde har i mere end 40 år udført dendrokronologiske undersøgelser i Sydskandinavien.

Jeg har bidraget med skelsættende resultater til forskningen vedrørende kronologiske problemstillinger inden for vikingetidens og middelalderens politiske og økonomiske historie, indenfor samme perioders kunsthistorie samt indenfor arkitekturhistorien gennem de sidste 2000 år. Er initiativtager til etableringen af et internationalt netværk til bestemmelse af proveniens af tømmer anvendt i Nordeuropa i middelalderen (malerier, kirkeinventar, skibe, handelshistorie). Dette tiltag er banebrydende og laboratoriet på Nationalmuseet er et af de førende i Europa indenfor dette område. Afledt heraf er forskningen særlig koncentreret om anvendelse af dendrokronologi inden for marinarkæologien.

Opbygget referencer for egetræ og fyrretræ med henblik på dateringer og proveniensbestemmelse af tømmer (hvor har træerne vokset). Jeg har undersøgt utallige kirker, bygninger og materiale fra arkæologiske udgravninger. Således er vikingetidsborgen Trelleborg dateret præcist sammen med medarbejderne ved Nationalmuseets dendrokronologiske laboratorium, hvilket løste op for mange års livlig diskussion. Jeg har undersøgt de fleste af de berømte fund af vikingeskibe i Danmark og Norge - Skuldelevskibene, Roskildeskibene m.fl. - samt de berømte norske fund fra Oseberg og Gokstad, som er udstillet i Oslo. I de sidste mange år har indsatsen været dendrokronologi i det sydlige Norge (i Agder fylke) samt i Oslo, hvor der undersøgt i hundredvis af prøver fremkommet ved arkæologiske udgravninger i middelalderens Oslo.

Lidt om mig

Jeg dimitterede som cand.mag. (historie og Europæisk Etnologi) juni 1977. Ansat som museumsinspektør ved Nationalmuseet siden 1977. Videnskabelig leder af Nationalmuseets dendrokronologiske laboratorium siden 1990. Seniorforsker i 1999. Jeg har bidraget til mængder af artikler mm. og fremlagt forskningsresultater i radio og fjernsyn i Danmark, Sverige, England og Irland m.fl.

Emneord

  • Dendrokronologi 55.4 (Arkæologi 90.72)

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller