Billede af Jens Ole Christensen

Jens Ole Christensen

Museumsinspektør, seniorforsker, ph.d.

  • Danmark

1988 …2022

Publikationer pr. år

Personlig profil

CV

Forskningsprofil

 

Jens Ole Christensen

Museumsinspektør, seniorforsker, ph.d.

 

Cand.phil. i historie fra Aalborg Universitetscenter 1989, ph.d. i historie fra Københavns Universitet 1997. Siden 1991 museumsinspektør, forsker / seniorforsker ved Tøjhusmuseet / Statens Forsvarshistoriske Museum / Nationalmuseet.

 

Har arbejdet - og arbejder - med museets kerneopgaver indsamling, forskning og formidling, bl.a. udviklingen af en forskningsbaseret, aktivt opsøgende indsamlingspolitik for Tøjhusmuseet, som led i en ny bredere kultur- og militærhistorisk profil for museet. Men også en række forskningsbaserede indsamlings- og dokumentationsprojekter om dansk forsvars nyeste historie.

 

Har forskningsmæssigt primært arbejdet med 1800-, 1900- og 2000-tallets krigs- og militærhistorie, herunder dansk overlevelsesstrategi og dansk sikkerheds-, udenrigs- og forsvarspolitik samt periodens danske forsvar og krige. Særligt de slesvigske krige 1848-1851 og 1864, Københavns nyere befæstning fra slutningen af 1800-tallet og dansk forsvar under Den Kolde Krig 1945-1991. Men også det dansk-norske fæstningsforsvar fra 1600- til 1800-tallet, Hærens historie fra 1600-tallet til i dag og Hjemmeværnets historie siden besættelsestiden. Har skrevet og bidraget til en række bøger og artikler om disse emner.

 

Arbejder med to større forskningsprojekter om dansk forsvar:

 

”Fred og frihed. Dansk forsvar under Den Kolde Krig” om dansk overlevelsesstrategi i koldkrigsårene og særligt hvilken rolle det militære forsvar spillede i denne overlevelsesstrategi. Projektet sigter på at skrive et ’klassisk’ forskningsværk / bog med udgivelse i 2022 samt et antal forskningsartikler i de følgende år. Projektet bygger i nogen grad videre på to tidligere bogprojekter ”Hæren. 400 års danmarkshistorie (2014) og ”Hjemmeværnet. Historien om det folkelige forsvar” (2017).

 

”I Tysklands skygge. Dansk forsvar mellem de slesvigske krige og verdenskrigene” om dansk overlevelsesstrategi i årene 'i Tysklands skygge' efter de slesvigske krige 1848-1851 og 1864 og indtil verdenskrigene 1914-1918 og 1939-1945. Særligt hvilken rolle det militære forsvar spillede i denne overlevelsesstrategi, og hvilken forsvarsplanlægning, der blev gennemført i disse år. Projektet sigter på at skrive et ’klassisk’ forskningsværk / bog med udgivelse i 2024-2025 samt et antal forskningsartikler i de følgende år.