Billede af Ejvind Hertz

Ejvind Hertz

BA, Museumsinspektør

  • Perron 1 Jernbanevej 9

    8680 Skanderborg

    Danmark

1997 …2023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskningsområde

B.A. 1994 i forhistorisk Arkæologi fra Aarhus universitet. Har fra 1986 til 2007 arbejdet for Egnsmuseet Holsted, Brørup og Vejen/Museet på Sønderskov som leder af den arkæologiske afdeling i samarbejde med direktør Svend Aage Knudsen. Lang erfaring med især udgravning af ældre stenalderlokaliteter, grave fra enkeltgravskultur, bronzealderbebyggelse, jernalderbebyggelser og ældre romertidsgrave. Siden 1999 delvis ansættelse på Skanderborg Museum. Fastansat museumsinspektør fra 2008 som leder af den arkæologiske afdeling med ansvar for forvaltning af museumslovens § 8 m.m.

Har forestået og medvirket til opbygning af udstillinger både på Museet på Sønderskov og Museum Skanderborg. ”Gravpladsen Sønder Holsted”, Pragtfund 2007” og ”Alken Enge udstilling” 2014.

 

Arbejdsområder og forskningsfelter

Ansvar for den arkæologiske udgravningsvirksomhed på museet. Udgravningsleder på Alken Enge udgravningerne og efterfølgende forskningsperspektiver. Projektigangsætter på flere projekter som Alken Enge, sidste runde af ”Helhedsplan for Illerup Ådal”, udgravning af ”Vikingen fra Fregerslev” i fællesskab m.f., frilæggelse og tilgængeliggørelse af Bunkere i dyrehaven til formidling, tilgang til koldkrigsbunker ved Vestergade m.m. Under museets forskningsområde Krig og Fred indgår såvel Alken Enge, Den Hellig Dal samlet sammen med emner som infrastruktur, territorie og fortifikation i jernalder som forskningsområder.

Har deltaget i mange nationale såvel som internationale seminarer, konferencer og symposier.

 

Foredrag:

”Hærofring i Alken Enge – ny grundforskning i jernalder” samt ”Stormænd og jernaldersamfund mellem Stilling og Jeksen”.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Forhistorisk Arkæologi

1 sep. 198621 jan. 1994