Personlig profil

Forskningsområde

Mine arbejdsopgaver ligger for det meste i krydsfeltet mellem naturvidenskab og kulturhistorie/arkæologi. Det hele drejer sig om træ.

Jeg udfører dendrokronologiske undersøgelser af materiale fra bygninger og arkæologiske udgravninger, kunstgenstande m.m. med henblik på at datering (hvor gammelt et træet?) og proveniens-bestemmelse (hvor kommer træet fra?).

Bestemmelse af træarter af forkullet og uforkullet materiale hører ligeledes til mine opgaver. Formålet med dette kan f.eks. være at finde egnet materiale til en kulstof-14-datering, vegetationsanalyse, hvilke materialer vore forfædre foretrak til en bestemt funktion eller til fremstilling af redskaber (f.eks. økseskafter o.l.). Herunder hører også emnet ’woodland management’ - eller skovudnyttelse - hvor undersøgelse af fiskegærde fra flere lokaliteter i Sydskandinavien bringer ny viden om livet i stenalderen.

Lidt om mig 

Jeg er udannet biolog fra universitet i Hohenheim, Tyskland (botanik, plantefysiologi, planteøkologi og anvendt fysik). Jeg er autor og medforfatter til artikler angående et bredt vifte af fagområder.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

biologi, cand.scient. i biologi, University of Hohenheim

Dimissionsdato: 1 feb. 2001

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller