Billede af Catherine Jessen
20042024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskningsområde

Forhistoriske klima, landskab og vegetation fra f.eks. sø og mose sedimenter ved pollenanalyse, sedimentanalyse og andre proxyer. 

Geoarkæologiske rekonstruktioner af landskabsændringer ved stratigrafiske og sedimentologiske undersøgelser.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Kvartærgeologi, PhD, The ups and downs of the Holocene: exploring relationships between global CO2 and climate variability in the North Atlantic region, Dept. of Geology, Quaternary Sciences, Lund University

1 apr. 20011 dec. 2005

Dimissionsdato: 3 mar. 2006

Kvartærgeologi, MSc, Palaeoclimatic and palaeoenvironmental significance of a high-resolution loess-palaeosol sequence in southern Siberia, and the potential of digital image analysis, Dept. of Geography, Royal Holloway, University of London

1 okt. 199830 sep. 1999

Miljøarkæologi, BSc, Institute of Archaeology, University College London

1 okt. 19891 jul. 1992

Eksterne ansættelser

Post-doc, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

20082010

Forsker, Geografisk Institut, Københavns Universitet

2007

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller