Billede af Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen

Cand.scient., ph.d.

  • Victor Albecks Vej 1

    8000 Aarhus C

    Danmark

1992 …2021

Publikationer pr. år

Personlig profil

CV

Jeg er cand. scient i biologi (1991) og ph.d. i molekylærbiolog (1996) med en afhandling om anvendelsen af murine retrovirus til identifikation af gener, der potentielt kan spille en rolle for udvikling af cancer. Efterfølgende arbejdede jeg i en årrække inden for dette felt på Aarhus Universitet og i et privat kontraktforskningsfirma.

Siden min ansættelse i 2006 på Det Kgl. Bibliotek (dengang Statsbiblioteket) har jeg været medvejleder for fire ph.d.-studerende, indskrevet ved hhv. Det Naturvidenskabelige og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. De seneste år har jeg med afsæt i min forskningserfaring og -viden skrevet bidrag til lærebøger til ungdomsuddannelserne (fx om coronavirus) samt ydet generel support af forskere og ph.d.-studerende på Health (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) ved Aarhus Universitet inden for emner som informationssøgning, publicering og forskningsevaluering.

Eksterne ansættelser

Projektleder, Pipeline Biotech A/S

20022006

Forsker, Aarhus Universitet

1 jan. 199731 okt. 2006