Organisationsprofil

Organisationsprofil

Trapholt har en undersøgende tilgang og samler forskning og undersøgelser fra alle hjørner af organisationen, således at den viden, der etableres bliver brugt aktivt og på tværs af hele museet.

Trapholt arbejder med fire formater for forskning og undersøgelser:

Samlingsforskning (Samlingsformat): Samlingsvaretagelse og forskning har afsæt i Trapholts genstandsområde kunst, kunsthåndværk og design, og sker i forbindelse med udstillinger, erhvervelser eller formidlingstiltag eksempelvis gennem begrundelser for nyerhvervelser.

Akademisk forskning (Akademisk format): Peer reviewed forskning inden for kunsthistorie, museologi, publikum og formidling, der finder sted indenfor både samlingsforskning, udstillingsforskning og publikumsforskning på Trapholt.

Udstillingsforskning og evalueringer (Økonomisk format): Udstillingsforskning er den viden, der skabes til en udstilling. Evalueringer undersøger eksempelvis demografi, virkning af markedsføring, publikumstiltag eller publikums tilfredshed.

Publikumsforskning (Demokratisk deltagelses format): Museumspraksis og deltagelse som forandringsagent. Publikumsforskningpå Trapholt undersøger borgeres deltagelse, oplevelser, trivsel og sociale rum gennem praksis refleksioner og undersøgelser.