SMK Statens Museum for Kunst

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Statens Museum for Kunst (SMK) er en forskningsinstitution under Kulturministeriet og Danmarks hovedmuseum for billedkunst. SMK drives i henhold til museumsloven og har gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling til opgave at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved at deltage i internationalt samarbejde, og for den danske kunsts vedkommende skal der opretholdes repræsentative samlinger.

SMK har som nationalgalleri og hovedmuseum en særlig forskningsforpligtelse. SMK varetager en bredspektret forskning inden for både dansk og international kunst, ligesom forskning og udvikling er knyttet uløseligt sammen med bevaring, formidling, kommunikation, museologi og digital museumspraksis. Museets forskning tager udgangspunkt i museets samling og tilknyttede formidlingsaktiviteter. Samlingen består af over 9000 malerier og skulpturer, ca. 240.000 kunstværker på papir samt mere end 3.500 gipsafstøbninger af skulpturer. Museets forskning lader sig overordnet inddele i tre forskningsområder: Kunstfaglig forskning, forskning i materialitet og bevaring og museologisk forskning (herunder forskning i formidling og kommunikation), alle med stærke nationale og internationale engagementer.

Forskning på SMK har kunsten og mødet med kunsten som sit omdrejningspunkt og offentligheden som sin modtager. SMK’s forskning skal derfor ikke kun tydeliggøre de historiske perspektiveringer, der lader os forstå fortiden, men også de samtidige kontekstualiseringer, der aktualiserer kunsten og gør den vedkommende for museumsbrugeren idag. Pejlemærkerne for museets forskning er kvalitet, relevans og diversitet.

 

Emneord

  • Kunstforskning 70.7
  • Billedkunst (Skolefag 37.147; Kunsthåndværk 76)
  • Kunst 70 (Indfødte folks kunst 59.5)
  • Kunstmuseer 70.8 (Oldtidens kunst 91.2-91.3)
  • Kunstsamlinger 70.8 (Oldtidens kunst 91.2-91.3)
  • Museologi
  • Nationalgalleri
  • Kunsthistorie 70.9 (Forhistoriske folk 91.1; De præcolumbianske kulturlande 98.57; Den græsk-romerske oldtidskunst 91.3; Middelhavslandenes oldtidskunst 91.2; Naturfolk 59.5)
  • Afstøbning 67.11 (Kunststøbning 73.01; Museumsteknik 06.1)
  • Gipsafstøbning 73.01

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller