Museum Vestsjælland

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Museum Vestsjælland er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for godt 285.000 borgere i Midt- og Vestsjælland. Museets geografiske ansvarsområde dækker Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner. Ansvarsområdet omfatter også arkæologien. Museum Vestsjællands forskning er omfattet af museets vedtægter og Museumsloven. Forskningen er en forudsætning for varetagelsen af museets øvrige opgaver: indsamling, registrering, bevaring og formidling og forvaltningen af kulturarven i henhold til museumsloven. Forskningsstrategien skal ses som en udmøntning af Museum Vestsjællands FORMÅL: Museum Vestsjælland er Midt- og Vestsjællands fælles hukommelse og skaber rum, hvor alle kan opleve og udforske vores rige kulturarv. Og AMBITION vedr. forskningen: Forskningen skal styrkes og integreres i museets formidling.

 

Forskningsstrategi

Museet arbejder med forhistorie, middelalder, renæssance, nyere tid; samt kunst med tilknytning til museets geografiske ansvarsområde, hvor denne er af betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museets specifikke kunsthistoriske ansvarsområde er Odsherreds Malerne og familien Swane.

Museets forskning er baseret på museets samlinger og arkiver, resultater fra arkæologiske udgravninger, Fund og Fortidsminder samt bygninger og kulturmiljøer i Vestsjælland.

Vi forsker blandt andet i følgende emner:

 • Dansk Vestindien: Fokus på indvirkningerne af Danmark som kolonimagt, i Vestsjælland på bygnings- og kulturarv.
 • Formidling: Den gode oplevelse! Formidlingen af kulturarven i landskabet.
 • Dansk Bygningsarv: Bedre Byggeskik bevægelsen.
 • Kunst: Sigurd Swanes betydning i dansk kunsthistorie.
 • Middelalderarkæologi: Eliteresidenser og byudvikling i Vestsjælland i det 6.-12. århundrede.

 

Emneord

 • Kulturhistorie 90.1
 • Arkæologi (Den arkæologiske videnskab 90.72; Forhistorisk arkæologi 91.1; Bibelsk arkæologi 22.08; Primitive folkeslag 59.5)
 • Middelalderarkæologi (Forskning 90.72; Middelalderens historie i alm. 91.6; Danmarks historie 96.15)
 • Kunstforskning 70.7
 • Swane
 • Forhistorisk tid 91.1
 • Middelalderen 91.6
 • Renæssancen 91.7

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller