Museum Sydøstdanmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Museum Sydøstdanmark er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum, som varetager hele arkæologien og historien i Køge, Næstved og Vordingborg kommune, samt arkæologien i Faxe, Stevns, Greve og Solrød kommune. Museum Sydøstdanmark råder over videnskabeligt uddannede og forskende personale inden for fagområderne arkæologi, historie og kunsthistorie.

 

Museets forskning behandler emner indenfor oldtid, middelalder, renæssance og nyere tid. Endvidere arbejder museet med kunst og design, der har tilknytning til museets geografiske ansvarsområde og hvor kunsten har betydning for den lokale kulturhistorie. Inden for sit ansvarsområde har museet et særligt fokus på den tidligste stenalder, vikingetiden, borge og forsvarsværker samt kunsthåndværk og design.

 

Museet har en klar ambition om at bidrage med væsentlig viden for at forstå fortiden og for at blive klogere på, hvad det vil sige at være menneske. Målet er at skabe væsentlige forskningsresultater, der både er relevante for fagfæller og for offentligheden. Ved væsentlig forskning forstås her arbejder med en klar problemstilling på et velfunderet teoretisk og metodisk grundlag, som frembringer ny viden eller repræsenterer nye tilgange til området.

 

Gennem de indbyrdes forbundne opgaver; indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling er det målet, at museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv skaber forskning af høj kvalitet, som:

  • Bidrager lokalt, nationalt eller internationalt.
  • Bidrager med relevante perspektiver og aktuelle problemstillinger til samfundsdebatten.
  • Udnytter det potentiale som museets samlinger rummer.
  • Bliver publiceret.
  • Sikrer kulturarven for fremtidens anvendelse og gør den tilgængelig for andre forskere

Emneord

  • Arkæologi (Den arkæologiske videnskab 90.72; Forhistorisk arkæologi 91.1; Bibelsk arkæologi 22.08; Primitive folkeslag 59.5)
  • Kulturhistorie 90.1
  • Historie 90

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller