Museum Skanderborg

 • PostadresseVis på kort

  Perron 1 Jernbanevej 9

  8680 Skanderborg

  Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Museum Skanderborgs ansvarsområde er Skanderborg Kommune, hvor museet varetager Museumslovens kapitel 8 arbejde for nyere tid og arkæologi. Museet er en selvejende, statsanerkendt institution med fire udstillingssteder og seks arkiver tilknyttet.
Museet er publikumsinddragende med fokus på samskabelsesprojekter og outreach. Der arbejdes i høj grad på at nedbryde barrierer­ne mellem publikum og forskere, og museets forskning bære præg af, at der arbejdes inkluderende og med mange fagligheder.

Forskningsprogram

Museet arbejder med emner inden for de overordnede temaer ’Krig og Fred’ og ’Rejsen’. Der er fokus på at arbejde med et helhedsorienteret perspektiv på tværs af fagligheder.

De fire emner er:

 • Strukturer på tværs af tid.
 • Mobilitet og kulturmøder.
 • Fællesskab, dannelse og identitet.
 • Magt, afmagt og konflikt.

Målsætninger

 • At skabe rammer, der tiltrækker universitetsstuderende.
 • At højne forskningsniveauer blandt medarbejdere.
 • At have fokus på samskabelse og outreach.

Udmøntning

 • At definere forskningsprojekter og skabe rammer for deres gennemførelse.
 • At fremlægge museets forskning i nationale og internationale forskningsfora.
 • At forskningsresultater gøres egnet til formidling og publiceres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller