Museum Kolding

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Museum Kolding er en ny museumsorganisation, som så dagens lys 1. januar 2021. Museet er resultatet af en fusion mellem det tidligere Museet på Koldinghus og Christiansfeldcenteret. Hertil kommer det nybyggede besøgscenter på Skamlingsbanken.

Museum Kolding er et statsanerkendte museum med fagligt ansvar for nyere tids historie i Kolding kommune. Museet har derudover et særligt fokus på dansk sølv fra renæssancen til vore dage, med hovedvægt på det 20. og 21. århundrede og særlig vægt på det kulturhistoriske og håndværks- og industrihistoriske perspektiv. Museet har desuden et særligt ansvar for UNESCO-verdensarvsbyen Christiansfeld. Herunder bevaring, beskyttelse og formidling af verdensarven.

På baggrund af museets ansvarsområder arbejder Museum Kolding med at styrke sammenhængen mellem kulturhistorie, håndværk og design på alle niveauer af museets faglige virke.

Museum Kolding råder over tre udstillings- og besøgssteder: Staldgården i Kolding, Besøgscenteret på Skamlingsbanken, og UNESCO-verdensarvsbyen Christiansfeld.   

Forskningsprofil

Forskningen ved Museum Kolding tager afsæt i museets faglige ansvarsområder. I den igangværende strategiperiode arbejder museet forskningsmæssigt med følgende temaer:

  • Krigenes spor
  • Rum og grænser
  • Besættelsestiden
  • Dansk sølv – design, håndværk og produktion
  • Museets samling
  • Brødremenighedsbyen Christiansfeld og UNESCO-verdensarven

Ved Museum Kolding dyrker vi de tværinstitutionelle forskningssamarbejder.

I samarbejde med Vejlemuseerne, Fredericia Museum, Museum Horsens, Glud Museum, Museum Vestfyn og Center for Bevaring af Kulturarv - Konserveringscenteret i Vejle står museet bag det fagfællebedømte tværfaglige tidsskrift ”Tings Tale”, der udgives i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag.

Museet indgår desuden som partnerinstitution i et nyt forskningscenter for Design og produktionshistorie ved Designstudier på Syddansk Universitet.

 

 

 

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller