Museum Horsens

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Museum Horsens varetager en fokuseret samlingsvaretagelse samt en aktiv forskning og formidling inden for sine ansvarsområder.

Horsens har en spændende fortid og samtid - og en perspektivrig fremtid. Det udnytter og eksponerer museet på nye måder, med udgangspunkt i de gode historier og med henblik på at styrke borgernes og de besøgendes identitet og selvforståelse. Museets hybride karakter udnyttes aktivt både i det interne samarbejde og i de udadvendte aktiviteter.

Specifik forskningsplan for kunst
Horsens Kunstmuseum ønsker i de kommende år at styrke forskningen inden for museets kerneområde: Den danske kunst efter 1980.
Gennem en styrket forskningsindsats vil vi arbejde for:

 • At indsætte kunstnere fra museets samling i en tidsmæssig, social, politisk og æstetisk kontekst.
 • At trække tråde mellem de kunstnere, der har en plads i museets samling.
 • At styrke en type af forskning, som er tilgængelig og brugbar for alle for derved at sikre åbenhed og medejerskab i forhold til museets brugere.
 • At styrke samarbejdet med universiteterne både via forskningssamarbejde og gennem praktikordninger, udbud af specialeplads mm.

Specifik forskningsplan for kulturhistorie
Forskningen indenfor nyere tid vil have fokus på to hovedområder: Straf igennem tiden og Horsens historien i bred forstand. Sidstnævnte vil blandt andet udmønte sig i bogrækken ”Horsens i årtier”, artikler i diverse antologier og en monografi om Horsens historie. Straf som forskningsfelt vil blive tænkt ind i et større nationalt projekt i samarbejde med Aalborg Universitet og Dansk Center for Byhistorie.
Det arkæologiske forskningsfelt er beskrevet under otte overordnede temaer. Disse er beskrevet i Arkæologisk Afdeling - Strategier og retningslinjer. Der er tale om et samlet katalog, der løbende bliver prioriteret. De otte temaer er:

 • Mennesket ved fjord og å
 • Mennesket på landet
 • Mennesket i byen
 • Mennesket i middelalderen
 • Mennesket og metallet
 • Menneske og konflikt
 • Menneske og tro
 • Mennesket og den materielle kultur

På tværs af de otte forskningstemaer ligger flere mere overordnede problemstillinger, der betragtes som generelle problematikker for det arkæologiske arbejdsfelt:
Belysning, forståelse og nedbrydning af periodeovergange.
Forståelsen er kulturlandskabet i sin helhed, herunder udnyttelsen af de tilgængelige ressourcer, infrastruktur,

Emneord

 • Kunstforskning 70.7
 • Straf 34.3
 • Arkæologi (Den arkæologiske videnskab 90.72; Forhistorisk arkæologi 91.1; Bibelsk arkæologi 22.08; Primitive folkeslag 59.5)
 • Kulturhistorie 90.1
 • Kulturlandskaber

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller