Kulturministeriets Pure-Konsortium for arkiver, biblioteker og museer

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Kulturministeriets Pure-konsortium for arkiver, biblioteker og museer  (ABM institutioner) er dannet i 2013 efter krav og støtte fra Kulturministeriet.

For at blive oprettet i Kulturministeriets Pure konsortium for arkiver, biblioteker og museers pure skal man accepterer Kulturministeriets Pure Konsortium for arkiver, biblioteker og museers vedtægter og betale en årlig afgift pr. forsker pr. år, der har en aktiv profil i pure, og som er tilknyttet et museum eller et arkiv.

For at oprette museet elle arkivet, skal vi have en beskrivelse af museets forskningsprofil på dansk og engelsk, samt hvem der er kontaktperson fra institutionen til Kulturministeriets Pure konsortium for arkiver, biblioteker og museer. Til brug for oprettelse af forskerne skal vi bruge en samlet liste med forskernes arbejdes e-mail, stillingsbetegnelse og ansættelsestidspunkt. Oplysningerne sendes efter aftale til kontaktpersonen for Kulturministeriets Pure konsortium for arkiver, biblioteker og museer.

Kulturministeriets Pure konsortium for arkiver, biblioteker og museer afholder et til to styregruppemøder årligt, hvor budget og regnskab vedtages, samt årsplan. Styregruppen består af repræsentanter fra Rigsarkivet, SMK, Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek og en repræsentant fra kunstmuseerne og de kulturhistoriske museer, samt en observatører fra ODM og ODA og repræsentanter fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Styregruppen for Kulturministeriets Pure Konsortium for arkiver, biblioteker og museer 2021:

Kira Stine Hansen, Vicedirektør Det Kgl. Bibliotek Formand for styregruppen

Thomas Grane, Forskningskoordinator Nationalmuseet

Hans Schultz Hansen, Forskningschef Rigsarkivet

Camilla Jalving  Forskningschef SMK

Anna Severine Beck, Museumsinspektør Museum Sydøstdanmark, Kulturhistoriske museer

Suppleant Anna-Elisabeth Jensen, Forskningschef Museum Lolland Falster, Kulturhistoriske museer

Liza Kaaring, Museumsinspektør Fuglsang Museum. Kunstmuseerne

Suppleant: Rasmus Kjærboe,  Museumsinspektør Hirschsprung,
Kunstmuseerne

Liv Cæcilie Grønnow, Det Kgl. Biblioteks Forskningsafdeling

 
Lars Schreiber Pedersen Frederiksberg Stadsarkiv. ODA Observatør

Flemming Just Museumsdirektør og Formand for ODM. Observatør

Jesper Stub Johnsen  Valdemar Hedelykke Grambye
Slots- og Kulturstyrelsen

 

Sagsbehandler:

Rie Karen Marie Iversen

Ditte Jessing

Kontaktperson og support: Rie Karen Marie Iversen, Det Kgl. Bibliotek

Kontaktformular til Kulturministeriets Pure Konsortium for arkiver, biblioteker og museer https://pure.kb.dk/da/contact/index/

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller