Kongernes Samling

 • PostadresseVis på kort

  Øster Voldgade 4A

  1350 København K

  Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsprofil:

Kongernes Samling er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, hvis virkeområde er at fremstille en del af Danmarkshistorien fra Christian 4. til nutiden med udgangspunkt i malerier, møbler og andre genstande, som har tilknytning til den danske kongefamilie. Kongernes Samling har tre udstillingssteder: Rosenborg Slot, Amalienborgmuseet og Koldinghus.

Museets forskning tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger, der understøtter et overordnet ønske om at bidrage til forståelsen af historiske og aktuelle sammenhænge mellem før og nu – og på den måde kan bibringe nye forståelsesveje og kontekster at se vores verden og historie i. Med udgangspunkt i ansvarsområdet vil Kongernes Samlings forskning derfor altid tage afsæt i en stræben efter en større forståelse af:

 • Forandringsprocesser og samfundsstrukturer
 • Miljø, menneske, kultur og identitet
 • Håndværk, materialitet og teknologi

Det er inden fra disse områder, at forskningen finder sted med henblik på bevaring af kulturarven samt udviklingen og formidlingen af ny viden. Forskningen varetages af museets konservatorer, formidlere og faginspektører. Museets forskningsaktiviteter er baseret på egne og eksterne samlinger, arkiver, biblioteker og andre kildegrupper, der kan belyse de givne emner – og museet formidler sine forskningsresultater både til den brede offentlighed og til forskningsmiljøer. Kongernes Samling samarbejder løbende med statslige og statsanerkendte museer både nationalt og internationalt, stiller sin samling og dokumentation til rådighed for andre forskningsmiljøer og gæsteforskere samt indgår i relevante, faglige netværk og forskningssamarbejder.  

Emneord

 • Kulturhistorie 90.1

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller