Greve Museum

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Greve Museum er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum beliggende i Greve Kommune. Museet er kommunalt ejet og består af to museumsafdelinger samt et kommune– og lokalarkiv:

Mosede Fort ligger i et tidligere militært område, og er opført i perioden 1913-1916. Fortets kasematter danner ramme om museet om Danmark under 1. verdenskrig, herunder fortets historie og historien om danmarkshistoriens største forsvarsværk, Tune-stillingen.

Grevegård er en hedebogård, hvis ældste dele er fra 1826. Her formidler museet Greve Kommunes historie fra ca. 1800 til i dag. Greve Lokalarkiv er placeret på Grevegård.

Derudover er Greve Kommunearkiv en del af Greve Museum og Greve Lokalarkiv har til huse på Grevegård. Museerne arbejder med relevante temaer gennem forskning, udstillinger, samskabelse, digital formidling, SoMe, arrangementer, events, undervisning, livslang læring og en række andre varierende aktiviteter for og med forskellige målgrupper.

Museets forskningsprofil er koncentreret om de tre hovedemner:

Danmark under 1. verdenskrig

Velfærdshistorie og forstadsliv i det 20. og 21. århundrede

Hedeboegnens historie fra 1800 til i dag med et særligt fokus på den tekstile kulturarv.

Emneord

  • Kulturarv 90.1
  • Kulturhistorisk Museum
  • Første verdenskrig 91.91