Det Kgl. Bibliotek

Netværk

Aarhus Universitet

Ekstern organisation: Universitet

Det Kgl. Bibliotek

Ekstern organisation: Statslig

Syddansk Universitet

Ekstern organisation: Universitet

Det Kongelige Bibliotek

Ekstern organisation: Statslig

Københavns Universitet

Ekstern organisation: Universitet

Det Kongelige Teater

Ekstern organisation: Statslig

Roskilde Universitet

Ekstern organisation: Universitet

Københavns Universitet

Ekstern organisation: Universitet

Skagens Museum

Ekstern organisation: Museer

KB Research Lab

Ekstern organisation: Ukendt

Qatar University Library

Ekstern organisation: Universitet

Københavns Universitet

Ekstern organisation: Universitet

Det Kongelige Akademi Konservering

Ekstern organisation: Uddannelsesinstitution

University of Copenhagen

Ekstern organisation: Universitet

UCL Qatar

Ekstern organisation: Ukendt

The Royal Danish Library, Copenhagen

Ekstern organisation: Forskningsinstitution

University of York

Ekstern organisation: Universitet

University of Cambridge

Ekstern organisation: Universitet

UCL Qatar

Ekstern organisation: Ukendt

MS Søfart

Ekstern organisation: Museer

University of Limerick

Ekstern organisation: Universitet

State Library of NSW

Ekstern organisation: Ukendt

British Library Labs

Ekstern organisation: Ukendt

Grundtvig Centret

Ekstern organisation: Forskningsinstitution

Trinity College Dublin

Ekstern organisation: Ukendt

Odense Bys Museer

Ekstern organisation: Museer

University of Luxembourg

Ekstern organisation: Universitet

The Walters Art Museum

Ekstern organisation: Museer

Dansk Center for Musikudgivelse

Ekstern organisation: Forskningsinstitution

Kystforlaget

Ekstern organisation: Anden ekstern organisation

Washington Acad. Sciences USA

Ekstern organisation: Uddannelsesinstitution

Danish Library Centre (DBC)

Ekstern organisation: Anden ekstern organisation

Garrett Software USA

Ekstern organisation: Privat virksomhed

PTAB Ltd UK

Ekstern organisation: Privat virksomhed

Dansk Sprognævn

Ekstern organisation: Forskningsinstitution

Bergen Universitet

Ekstern organisation: Ukendt

Sapienza University of Rome

Ekstern organisation: Universitet

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab DSL

Ekstern organisation: Forskningsinstitution

Universität Wien

Ekstern organisation: Ukendt

Stockholms Universitet

Ekstern organisation: Universitet

Jet Propulsion Laboratory USA

Ekstern organisation: Privat virksomhed

Fern Universität Hagen

Ekstern organisation: Forskningsinstitution

NARA USA

Ekstern organisation: Statslig