Arbejdermuseet

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkivs opgave er ud fra historiske og kunsthistoriske perspektiver at indsamle, bevare, forske i og formidle såvel arbejdernes liv som arbejderbevægelsens virke i alle dens forgreninger.

Forskning på Arbejdermuseet udføres dels i forbindelse med institutionens virke som arkiv og forskningsbibliotek med udlån og læsesal samt mere direkte gennem et tæt samarbejde med Selskabet for Arbejderhistorie og tidsskriftet Arbejderhistorie (BFI-niveau 1), løbende projektsamarbejder med eksterne forskere og egen forskning.

De seneste år har institutionens forskning koncentreret sig om emner som arbejderbegrebet, arbejdsbeklædning, tvangsarbejde og slaveri, a-kasser, it-arbejdere, socialdemokratiske statsministre, fagligt arbejde og organisering, politisk og faglig aktivisme, kommunisme og læring i demokrati.

Emneord

  • Arbejderbevægelsen (Socialisme 32.16; Fagforeninger 33.12; Enkelte lande 32.2)
  • Arbejdshistorie

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller