Privatarkivudvalget (Ekstern organisation)

  Aktivitet: MedlemsskabMedlemskab af udvalg, råd og nævn

  Beskrivelse

  Privatarkivudvalget har baggrund i § 5 i Lov nr. 337 af 14. maj 1992 om offentlige arkiver. Heri bestemmes det, at Statens Arkiver ”samarbejder med og er rådgivende over for andre kulturelle eller videnskabelige institutioner i arkivmæssig sammenhæng”, og at Kulturministeren ”kan nedsætte
  udvalg” til fremme af det nævnte samarbejde. Ved revisionerne af arkivloven i 1997 (Lov nr. 421 af 10/6-1997 § 5), 2002 (Lov nr. 1050 af 17/12-2002 § 45) og 2007 (lov nr. 532 af 6. juni 2007, lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007 § 45) blev formuleringen ændret til, at Kulturministeren
  ”nedsætter et udvalg” til fremme af samarbejdet mellem Statens Arkiver og andre kulturelle eller videnskabelige institutioner, der indsamler og bevarer private arkivalier som led i deres virksomhed. Dette betyder, at Privatarkivudvalget nu er et permanent udvalg.

  Udvalget har til opgave at fremme samarbejde og koordination mellem Statens Arkiver og andre kulturelle og videnskabelige institutioner, der indsamler og tilgængeliggør private arkivalier.
  • Udvalget kan drøfte spørgsmål i forbindelse med indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private arkivalier. Udvalget kan udforme udviklingsprojekter på privatarkivområdet.
  • Udvalget har derudover til opgave at fremme tilgængeliggørelsen af private arkivalier.
  • Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til drøftelse af enkeltspørgsmål, eventuelt med deltagelse af sagkyndige, der ikke er medlem af udvalget.
  • Kulturministeriet kan anmode udvalget om at afgive udtalelse i spørgsmål, der knytter sig til indsamling, bevaring, tilgængeliggørelse m.v. af private arkivalier.
  • Rigsarkivaren indkalder til halvårlige møder og indkalder samtidig medlemmernes forslag til dagsorden.
  • Udvalget afgiver i 2011 en rapport til kulturministeren om sit arbejde. Udvalget rapporterer efter ministeriets nærmere bestemmelse om gennemførelse af enkelte projekter, hvortil der er opnået
  støtte af offentlige midler.
  Periode20082011
  Sted for afholdelsePrivatarkivudvalget

  Emneord

  • Privatarkivudvalget