Konsulentbistand/rådgivning ifm. DEFF-projektet 'Kompetenceudvikling relateret til Open Science og Digital Literacy'

Aktivitet: Rådgivning

Beskrivelse

Digitaliseringen af kulturhistorisk materialer har efterhånden skabt store samlinger af kulturhistorisk data, som stilles frit til rådighed for offentligheden. Derved er der skabt betydelige digitale forsknings- og undervisningsressourcer, som giver studerende og forskere adgang til en lang række primære kilder. Det stiller nye krav til den vejledning, som universitets- og forskningsbibliotekerne leverer. Det gælder både i forhold til nye søge- og adgangsmuligheder, men også i forhold til de potentielle faldgrupper og bias, som er indeholdt i de digitale samlinger. Samtidig er feltet under hastig forandring, og der genereres dagligt omfattende mængder af digitaliseret materialer fra landets kulturarvsinstitutioner, samtidig med at både indhold og distribution forandres løbende.
Formålet med workshoppen er at skabe en forståelse for og viden om de samlinger af åbne kulturarvsdata, som er blevet digitaliseret af danske kulturarvsinstitutioner, samt hvordan samlingerne kan sættes i spil blandt forskere og studerende på landets universiteter. Endvidere er formålet med workshoppen at deltagerne efterfølgende kan vejlede i søgning og udtræk af data fra samlingerne.
Periode12 dec. 2019
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • digital dannelse
  • open science
  • open data
  • brugerinddragelse
  • smk open