Bornholms bebyggelse i yngre stenalder: Bosættelse og kulturforandring i tidlig-, mellem- og senneolitikum

  Aktivitet: AndetAndet (priser, ekstern undervisning samt andet). - Andet

  Beskrivelse

  Formålet med projektet er publicering af arkæologiske udgravninger på Bornholm 1979-2014, der har givet resultater af væsentlig betydning for udforskningen af den ældste bondekultur i Danmark. Der fokuseres på tre spørgsmål: 1) introduktionen af agerbrug og kvægavl ca. 4000-3500 f.Kr., 2) overgangen fra tragtbægerkultur til stridsøksekultur ca. 2800-2700 f.Kr. og 3) bebyggelsesudviklingen i senneolitikum, ca. 2350-1700 f.Kr.
  De arkæologiske udgravninger på Bornholm 1974-2013 har været banebrydende for udforskningen af vor ældste bondekultur. Det var her, der for første gang blev fundet og udgravet velbevarede langhuse fra neolitikum i Danmark. De særlig gunstige bevaringsforhold, der har vist sig på flere af øens bopladser fra neolitikum, kom til at betyde en målrettet indsats til belysning af denne periode. Fra 1984 har Bornholms Museum og Nationalmuseet samarbejdet om dette projekt og gennemført udgravninger af bopladser ved Vallensgård, Limensgård, Grødbygård og Vasagård, alle beliggende på Sydbornholm.
  Periode19842018

  Emneord

  • Arkæologi