Velkommen til Kulturministeriets Pure-Konsortium for arkiver, biblioteker og museer

Om forskningsportalen

Portalen henvender sig både til professionelle og private brugere, der ønsker at søge informationer om forskning og formidling ved de danske statslige og statsanerkendte arkiver, biblioteker og museer under Kulturministeriet. Portalen er startet i 2013. Portalen giver et overblik over de danske statslige og statsanerkendte arkiver, biblioteker og museers forskningspublikationer, information om afsluttede og igangværende forskningsprojekter samt detaljerede oplysninger om forskerne bag projekterne. Portalen synliggør et aktivt forskningsmiljø i Danmark, og gør det muligt at søge på tværs af institutionernes forskningsfelter, ligesom det er muligt at dykke ned i forskningen på hver enkelt institution Find en forsker kan desuden bruges til at finde frem til eksperter inden for et hvilket som helst forskningsfelt. Søg blandt de danske statslige og statsanerkendte arkiver, biblioteker og museers forskere, og find forskere der stiller sig til rådighed for medier, organisationer og virksomheder med viden og kompetence inden for arkiver, biblioteker og museer.

Samarbejde indenfor de sidste 5 år.

Klik på prikker og punkter for at få vist detaljer.